Matthijs Ham, 22 jaar, loopt stage bij Ruimte en Advies

“Voor mijn bachelor Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen leek het me waardevol om een stage te doen. Ik wist niet zo goed wat ik wilde, maar een docent stelde voor om te kijken naar het effect van grondeigendom op de snelheid van woningbouw. Om dit te onderzoeken heb je eigendomsdata nodig en zo kwam ik bij het Kadaster. Mijn docent bracht me in contact met wat mensen bij het Kadaster. Van het één kwam het ander. Sinds half maart tot eind juni loop ik stage bij de afdeling Ruimte & Advies Noord.”

Onderzoek
“Mijn bachelor thesis draait om de vraag waarom er op sommige locaties in Nederland geen woningen gebouwd worden, terwijl er wel bouwbestemmingen op liggen. In het bijzonder kijk ik naar de marktmacht van grootgrondeigenaren. In theorie is het strategisch interessant voor grootgrondeigenaren een zo groot mogelijk deel van het grondaanbod te bezitten om een nog hogere winst te behalen. Mijn opdracht? Alle benodigde data bij elkaar krijgen om deze vraag te beantwoorden. Ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk uit komt.”

Stage op afstand
“Ondanks het thuiswerken, krijg ik toch veel mee van de projecten binnen het Kadaster. Ook is het digitale koffiemomentje altijd erg gezellig en een goede manier om collega’s te leren kennen. Maar het zou ook leuk zijn om iedereen een keer in het echt te ontmoeten.”

Toekomstplannen
“Na mijn bachelor ga ik de master Spatial Planning doen met een specialisatie in Planning, Land and Real Estate. Als de coronamaatregelen het toe laten, ga ik eerst nog een semester naar het buitenland om een aantal keuzevakken te volgen. Daarna wil ik voor mijn master thesis nog een stage lopen. Ik zou het leuk vinden om nog iets te doen rondom grondbeleid en woningnood.”