Mirthe, derdejaars studente Bedrijfskunde aan Saxion

Ik loop stage binnen de directie Beheer en Ontwikkeling Informatievoorziening (BOI). Ik kijk tijdens mijn stage mee op deze afdeling en daarnaast voer ik een onderzoek uit.

Onderzoek
Binnen het Kadaster is er een Integraal Portfolio Overleg (IPO). Voorheen werd er binnen dit orgaan alleen geprioriteerd over de vernieuwingsprojecten. Tijdens de organisatieontwikkeling afgelopen zomer is ervoor gekozen om dit proces om te gooien en te gaan prioriteren over vernieuwing, adaptief (kleine wijzigingen) en going concern (beheer en onderhoud). Mijn taak is om de huidige en gewenste situatie vast te leggen en zo goed mogelijk in kaart te brengen om hier vervolgens een analyse over uit te voeren.

Stage lopen
Ik heb de eerste twee jaar theorie gehad op school, wat ik nu in de praktijk kan brengen. Dat vind ik ontzettend leuk en interessant om te doen. Ik leer erg veel over mezelf tijdens deze stage en krijg goede begeleiding en ondersteuning als dat nodig is. Ik vind het leuk om te zien hoe de organisatie in elkaar zit en meer te leren over bijvoorbeeld agile werken. Dat is voor mij een nieuwe manier van werken. Ik zie het Kadaster als een gezellige en informele organisatie, die meegaat met de trends en ontwikkelingen van nu.