Inhuur

Naast collega’s die vast bij ons in dienst zijn, huren wij regelmatig expertise en professionals tijdelijk in. Dit doen we door middel van het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) van WerkeninGelderland. Collega’s van een speciaal ingerichte inhuurdesk verzorgen het gehele offertetraject en bewaken de rechtmatigheid en deadlines. 

Ben jij een zelfstandig professional of een bemiddelaar? Ga naar de pagina met een actueel overzicht van onze opdrachten. Wil je meer weten? Bekijk dan hieronder de FAQ/veelgestelde vragen!

FAQ/Veelgestelde vragen

Hieronder staat een uitgebreid overzicht met de meest gestelde vragen aan onze inhuurdesk.

De inhuurdesk regelt alle externe inhuur van uitzendkrachten en alle overige inhuur. Voor functies in schaal 1 tot en met 9 heeft het Kadaster een contract met Timing, alle uitzendkrachten lopen via Timing. Voor de overige inhuur werkt het Kadaster met het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) van Werken in Gelderland.

Voor functies in schaal 10 of hoger maakt het Kadaster altijd gebruik van het DAS voor het uitzetten van inhuuropdrachten. De opdracht wordt hierdoor breed in de markt gezet waardoor alle leveranciers een kans krijgen en de beste kandidaat de opdracht krijgt. Uiteraard voldoet het proces aan alle wettelijke richtlijnen zoals de aanbestedingswetgeving.

Het DAS is een online platform waarop aanbestedende partijen inhuur opdrachten kunnen plaatsen. Leveranciers en zzp’ers kunnen op deze opdrachten reageren door het indienen van een offerte.

  • Algemene inkoopvoorwaarden (Arvodi 2018)
  • Overeenkomst van opdracht
  • Overeenkomst van opdracht indirecte ZZP-er
  • Modelovereenkomst (zzp’er) Door het indienen van een offerte ga je automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden en documenten.

Uit welke fasen bestaat het DAS?
1. Verzoek tot toelating
2. Toelating
3. De opdracht en gunning.

Verzoek tot toelating Het verzoek tot toelating tot de, voor jou interessante, DAS-categorieën verloopt via http://www.werkeningelderland.nl/ tab “inhuur”. Je dient je eerst eenmalig te registreren op die website. Hiervoor dien je een volledig ingevuld en ondertekend Uniform Aanbestedingsdocument (UEA) te uploaden. Na registratie kun je een verzoek tot toelating indienen.

Beoordeling Inhuur WerkenInGelderland beoordeelt uw verzoek tot toelating. Voldoet het aan de gestelde criteria dan ontvang je toegang. De toegangscriteria kunnen per categorie verschillen. Voor iedere afzonderlijke categorie moet je een “Verzoek tot toelating” indienen.

Het toelatingsproces duurt maximaal 10 werkdagen.

Nee, dit is niet mogelijk. Je moet in het bezit zijn van een volledig goedgekeurde registratie om toegelaten te worden tot het DAS.

Nee, dat kan niet. Het Kadaster neemt alleen offertes in behandeling die via het DAS worden ingediend. Dit heeft te maken met het feit dat het een aanbesteding is. We moeten hierin de juiste procedure volgen om rechtmatig te handelen.


Binnengekomen offertes worden automatisch gesorteerd op basis van de behaalde score. Deze score bestaat uit een prijs- en een kwaliteitsdeel die bij de invoer van de opdracht is bepaald.
Het kwaliteitsdeel bestaat uit de score die is behaald op de opgegeven gunningscriteria. De score op het prijsdeel wordt berekend volgens de formule: (laagste prijs/offerte prijs) x weging (%).

De inhuurdesk controleert de offertes op correctheid en harde eisen. Daarna beoordeelt de opdrachtgever/inhurende manager de offertes inhoudelijk op de eisen en de gunningscriteria. Hierna ontstaat er een top van best scorende kandidaten op basis van EMVI. Deze top (aantal verschilt per opdracht) wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Op basis van deze gesprekken kan de score eventueel nog worden aangepast.

Vragen over de procedure kun je stellen aan de inhuurdesk. Vragen over de opdracht kunnen alleen gesteld worden in het DAS. Daar worden deze vragen ook beantwoord zodat ze ook zichtbaar zijn voor andere partijen die zich hebben aangeboden.

Om eerlijk en transparant te kunnen zijn, is het niet toegestaan om direct contact te hebben met de inhurende manager. Vragen over de opdracht worden gesteld en beantwoord in het DAS en derhalve zichtbaar voor alle leveranciers. Procedurele vragen kunnen gesteld worden aan de inhuurdesk.

Als je het niet eens bent met de afwijzing kun je contact opnemen met de inhuurdesk. Zij zullen, eventueel in overleg met de bedrijfsjurist, de klacht in behandeling nemen en zo snel mogelijk een terugkoppeling geven.

Tijdens de biedingstermijn worden de aanbiedingen in een digitale kluis opgeslagen. Als de offerteaanvraag wordt ingetrokken, dan sturen wij de leveranciers die reeds een aanbieding hebben gedaan, een e-mail met de mededeling dat de offerteaanvraag is ingetrokken. Als de offerteaanvraag eerst zichtbaar was en op een later moment niet meer, kun je ervan uitgaan dat de offerteaanvraag is ingetrokken.

Er gelden bepaalde criteria om toegelaten te worden tot een categorie. Alleen geregistreerden die zijn toegelaten tot een categorie hebben inzicht in de beschikbare opdrachten. Voor elke categorie moet apart een Verzoek tot toelating worden ingediend. Zie vraag “Hoe werkt het DAS?” voor het Verzoek tot toelating van een categorie.

Een afwijzing gebeurt op basis van de desbetreffende offerteaanvraag. Wanneer een nieuwe offerteaanvraag wordt gepubliceerd, kun je opnieuw aanbieden. Voordat je opnieuw inschrijft is het wellicht zinvol te kijken wat de reden van afwijzing is.