Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-11-2020 en is van toepassing op www.werkenbijhetkadaster.nl. Op dit moment voldoen we gedeeltelijk en scoren we een B. We hebben de ambitie op zo snel mogelijk een A score te realiseren.

Klik hier voor het volledige toegankelijkheidsonderzoek rapport

Het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de wet ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Het Kadaster moet voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1, niveau AA. In deze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Klik hier om onze toegankelijkheidsverklaring in te zien

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via recruitment@kadaster.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Het toegankelijkheidslabel van https://www.werkenbijhetkadaster.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.