Hamilton Boelijn, jurist

“Gefascineerd door het recht.’’

“Ik ben vanaf jongs af aan gefascineerd door het recht. In Nederland heeft de burger volgens de wet recht op een hoop zaken. De kunst is om als burger te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. Als jurist hoop ik mensen hiermee te kunnen helpen. Centraal in ons werk staat het bieden van rechtszekerheid door het registreren van gegevens in de Kadaster registers. Het werk is gericht op het leveren van kwaliteit en zekerheid binnen de wet- en regelgeving.”

Verschillende functies

“Binnen het Kadaster heb ik verschillende functies gehad. Ik ben begonnen als Juridisch Registratief medewerker in de vestigingen Utrecht en Amsterdam. Daarna in Arnhem bij de afdeling Productie Rechtszekerheid, als teamleider van een Juridisch Registratief team. Nu werk ik alweer jaren als juridisch adviseur bij de afdeling Data Assets in Apeldoorn. Hier ben ik betrokken geweest bij de integratie van de Kadasters op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tijdens mijn periode als teamleider heb ik onder andere geleerd om echt te luisteren naar een ander en mijzelf in te leven in de situatie van een ander. Dit helpt enorm bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden voor de BES-eilanden.” 

Intercontinentale samenwerking

“Mijn drijfveren zijn lange termijn betrokkenheid en maatschappelijke relevantie met als doel rechtszekerheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een solide kadastrale registratie binnen het Koninkrijk is maatschappelijk gezien enorm belangrijk. Vandaar dat de Kadasters dagelijks bezig zijn om de kadastrale registratie en de informatievoorziening te perfectioneren. Op deze manier kan ik mijn ervaring op het gebied van het vernieuwen van analoge kadastrale processen (binnen de wet- en regelgeving) gebruiken om het samen met de collega’s in Nederland en Caribisch Nederland steeds een beetje beter te doen.”