Leo Prins, onderzoeker vastgoed & grond

"Een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken in Nederland, dat kan hier echt."

"Zes jaar geleden maakte ik de overstap van een commercieel adviesbureau naar de onderzoeksafdeling van het Kadaster. Vooral de grote mogelijkheden van de beschikbare data en verschillende thema’s waaraan gewerkt wordt, spreken mij aan. Je merkt dat als het gaat om vastgoed en grondmarkt vaak naar het Kadaster wordt gekeken om ontwikkelingen te signaleren en te onderzoeken.”

Verschillende opdrachten en opdrachtgevers

“Het team Research in Zwolle voert voor veel verschillende publieke en private opdrachtgevers onderzoeken uit. Wat ik zelf leuk vind is dat de opdrachten zich op verschillende abstractieniveaus afspelen. De ene keer onderzoek je voor het Ministerie van Binnenlandse zaken hoe het aantal investeerders zich landelijk heeft ontwikkeld. De andere keer analyseer je voor een gemeente waar kopers van nieuwbouwwoningen vandaan komen en wat voor soort woning ze achterlaten. Naast de woningmarkt zijn we ook op de bredere vastgoedmarkt en grondmarkt actief. Deze variatie maakt het werk heel afwisselend.”

Samenwerken met anderen

“Ons team bestaat uit 12 personen die afkomstig zijn uit verschillende delen van het land. In Zwolle komen we minimaal één keer per week samen voor een afstemmingsoverleg. We zitten niet dagelijks met elkaar op kantoor, maar er is een leuke werksfeer en iedereen is altijd bereid om elkaar te helpen. Door de aard van onze werkzaamheden heb je intern veel contact met andere afdelingen, bijvoorbeeld met ‘communicatie’ voor een publicatie en met ‘zakelijke markt’ voor een webinar. Hetzelfde geldt voor samenwerking met externe partijen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek of marktpartijen die ons – vanwege onze expertrol - aanhaken bij onderzoeken met ingewikkelde datavragen. Door samen te werken behalen we mooie resultaten en daarnaast biedt het mij een kijkje in de keuken van anderen.”