Nienke, student Resilient Food and Farming Systems

Ik ben Nienke Hellinga, 24 jaar oud, en studeer aan de Wageningen Universiteit. Momenteel volg ik de Master Resilient Food and Farming Systems, met een focus op duurzame landbouw. Mijn stage bij het Kadaster vormt het laatste deel van mijn opleiding. Naast studeren, geniet ik van lezen, sporten en het bezoeken van pretparken en musicals

De stage
Ik loop stage op de afdeling Landinrichting waar ik onderzoek doe naar de mogelijkheden om alternatieve exploitatievormen in te zetten op landschapsgronden.

Landschapsgronden zijn gronden waar extensivering van de landbouw moet plaatsvinden om de gebiedsspecifieke doelstellingen vanuit het NPLG te behalen. Ik focus me hierbij specifiek op beekdalen, veenweidegebieden en overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden.

Waarom heb je voor het Kadaster als stagebedrijf gekozen?
Ik heb mijn afstudeerscriptie geschreven in samenwerking met een agrarisch consultancy bedrijf en voor mijn stage wilde ik graag een andere branche ervaren. Ik was gelijk enthousiast toen ik de stageopdracht bij de afdeling Landinrichting tegenkwam, omdat ik binnen deze opdracht zowel mijn kennis over landbouwsystemen kon toepassen alsook nieuwe kennis opdoen over bijvoorbeeld GIS en juridische bedrijfsvormen.